Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 516, Now : 20 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
421 Coaxially grafting conjugated microporous polymers containing single-atom cobalt catalysts to carbon nanotubes enhances sulfur cathode reaction kinetics Chemical Engineering Journal. 2022, 444, 15, 136546 Yuncan Jia, Wenbin Gong, Xueying Fan, Shang Chen, Xiaodong Meng, Yongqiang Meng, Ji Zhou, Yawen Cao, Song Hong, Lirong Zhen, Zhao Wang, Christopher W. Bielawski, Jianxin Geng 파일
420 Metal ion (Ca2+, Mg2+, Zn2+) catalyzed synthesis of high-quality zeolite templated carbon Microporous and Mesoporous Materials. 2022, 336, 111860. Guangwu Yang, Liangbin Li, Hao Liu, Yuanzhuang Chent, Yanli Chen, Xiyou Li 파일
419 Encoding Enantiomeric Molecular Chiralities on Graphene Basal Planes Angewandte Chemie. 2022. 13, 15, e202117815 Yongqiang Meng, Jingbiao Fan, Meihui Wang, Wenbin Gong, Jinping Zhang, Junpeng Ma, Hongyu Mi, Yan Huang, Shu Yang, Rodney S. Ruoff, Jianxin Geng 파일
418 Dissolving Diamond: Kinetics of the Dissolution of (100) and (110) Single Crystals in Nickel and Cobalt Films Chemistry of Materials. 2022, 34, 6, 2599-2611. Yunqing Li, Yongchul Kim, Pavel V. Bakharev, Won Kyung Seong, Chohee Hyun, Dulce C. Camacho-Mojica, Liyuan Zhang, Benjamin V. Cunning, Tae Joo Shin, Geunsik Lee, and Rodney S. Ruoff 파일
417 Folding and Fracture of Single-Crystal Graphene Grown on a Cu(111) Foil Advanced Materials. 2022. Da Luo, Myeonggi Choe, Rafael A. Bizao, Meihui Wang, Haisheng Su, Ming Huang, Sunghwan Jin, Yunqing Li, Minhyeok Kim, Nicola M. Pugno, Bin Ren, Zonghoon Lee, Rodney S. Ruoff 파일