Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 516, Now : 14 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
451 Single-crystal two-dimensional material epitaxy on tailored non-single-crystal substrates Nature Communications,2022,13,1 Li, Xin; Wu, Guilin; Leining Zhang; Huang, Deping; Li, Yunqing; Zhang, Ruiqi; Li, Meng; Zhu, Lin; Guo, Jing; Huang, Tianlin; Shen, Jun; Wei, Xingzhan; Yu, Ka Man; Jichen Dong; Altman, Michael S.; Rodney S. Ruoff; Duan, Yinwu; Yu, Jie; Wang, Zhujun; Huang, 파일
450 Enhancing the hydrogen evolution reaction on MoS2 flakes by cold plasma treatment Electrochemistry Communications,2022,137 Jue Wang; Feng, Xichen; Daniel Hedman; Wu, Xiaohua; Pan, Haiyang; Zhang, Qinfang 파일
449 Spiral Growth of Adlayer Graphene Advanced Materials,2022,34,12 Haibin Sun; Xiao Kong; Hyoju Park; Fengning Liu; Zonghoon Lee; Feng Ding 파일
448 Why Carbon Nanotubes Grow Journal of the American Chemical Society,2022,144,12,5606-5613 Li Ping Ding; Ben McLean; Ziwei Xu; Xiao Kong; Daniel Hedman ; Lu Qiu; Page, Alister J.; Feng Ding 파일
447 Robust growth of two-dimensional metal dichalcogenides and their alloys by active chalcogen monomer supply Nature communications,2022,13,1 Zuo, Yonggang; Liu, Can; Liping Ding; Qiao, Ruixi; Tian, Jinpeng; Liu, Chang; Wang, Qinghe; Xue, Guodong; You, Yilong; Guo, Quanlin; Wang, Jinhuan; Fu, Ying; Liu, Kehai; Zhou, Xu; Hong, Hao; Wu, Muhong; Lu, Xiaobo; Yang, Rong; Zhang, Guangyu; Yu, Dapeng; 파일