Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 504, Now : 11 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
454 The Atomic Drill Bit: Precision Controlled Atomic Fabrication of 2D Materials Advanced Materials,2023,35,14 Boebinger, M.G.; Brea, C.; Ding, L.-P.; Misra, S.; Olunloyo, O.; Yu, Y.; Xiao, K.; Lupini, A.R.; Feng Ding; Hu, G.; Ganesh, P.; Jesse, S.; Unocic, R.R. 파일
453 2D fin field-effect transistors integrated with epitaxial high-k gate oxide Nature, 616, 7955, 66-72 Tan, Congwei; Yu, Mengshi; Tang, Junchuan; Gao, Xiaoyin; Yuling Yin; Zhang, Yichi; Wang, Jingyue; Gao, Xinyu; Zhang, Congcong; Zhou, Xuehan; Zheng, Liming; Liu, Hongtao; Jiang, Kaili; Feng Ding; Peng, Hailin 파일
452 High temperature phases of borophene: borophene glass and liquid NANOSCALE HORIZONS, 8, 3, 353-360 Yunjae Park; Yong Wang; Vladislav Gladkikh; Daniel Hedman; Xiao Kong; Feng Ding 파일
451 Theory of sigma bond resonance in flat boron materials Nature Communications, 14, 1 Lu Qiu; Xiuyun Zhang; Xiao Kong; Izaac Mitchell; Yan, Tianying; Kim, Sung Youb; Yakobson, Boris I.; Feng Ding 파일
450 Tunable growth of one-dimensional graphitic materials: graphene nanoribbons, carbon nanotubes, and nanoribbon/nanotube junctions Scientific Reports, 2023, 13, 1 Lou, Shuo; Lyu, Bosai; Chen, Jiajun; Lu Qiu; Ma, Saiqun; Shen, Peiyue; Zhang, Zhichun; Xie, Yufeng; Liang, Qi; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Feng Ding; Shi, Zhiwen 파일