Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 516, Now : 13 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
456 Mechanisms of the epitaxial growth of two-dimensional polycrystals npj Computational Materials,2022,8,1 Jichen Dong; Liu, Yunqi; Feng Ding 파일
455 Multiple 2D Phase Transformations in Monolayer Transition Metal Chalcogenides Advanced Materials,2022,34,19 Hong, Jinhua; Chen, Xi; Pai Li; Koshino, Masanori; Li, Shisheng; Xu, Hua; Hu, Zhixin; Feng Ding; Suenaga, Kazu 파일
454 Mechanism of alcohol chemical vapor deposition growth of carbon nanotubes: Catalyst oxidation Carbon,2022,191,1-9 Ben McLean; Izaac Mitchell; Feng Ding 파일
453 Dynamic Tuning of Moiré Superlattice Morphology by Laser Modification ACS Nano,2022,16,5,8172-8180 Wang, Xinyun; Zhao, Yuzhou; Xiao Kong; Zhang, Qi; Ng, Hong Kuan; Lim, Sharon Xiaodai; Zheng, Yue; Wu, Xiao; Watanabe, Kenji; Xu, Qing-Hua; Taniguchi, Takashi; Eda, Goki; Goh, Kuan Eng Johnson; Jin, Song; Loh, Kian Ping; Feng Ding; Sun, Wanxin; Sow, Chorng 파일
452 Stabilization of Black Phosphorene by Edge-Selective Adsorption of C60Molecules Journal of Physical Chemistry C,2022,126,5,6874-6879 Yin, Yuling; Feng Ding; Yuan, Qinghong 파일