Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 433, Now : 16 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
358 Single-crystal, large-area, fold-free monolayer graphene Nature. 2021, 596, 519-524 Meihui Wang, Ming Huang, Da Luo, Yunqing Li, Myeonggi Choe, Won Kyung Seong, Minhyeok Kim, Sunghwan Jin, Mengran Wang, Shahana Catterjee, Youngwoo Kwon, Zonghoon Lee, Rodney S. Ruoff 파일
357 Epitaxially grown copper phosphide (Cu3P) nanosheets nanoarchitecture compared with film morphology for energy applications Surfaces and Interfaces. 2021, 26, 101369 Suk Woo Lee, Jaemin Kim, Sang-Gil Woo, Youngjin Park, Jong Chan Yoon, Hyo Ju Park, Na Yeon Kim, Hyeon Suk Shin, Zonghoon Lee 파일
356 Graphene oxide aerogel ‘ink’ at room temperature, and ordered structures by freeze casting Carbon. 2021, 183, 620-627 Chunhui Wang, Ming Huang, Rodney S. Ruoff 파일
355 Sub-4 nm Nanodiamonds from Graphene-Oxide and Nitrated Polycyclic Aromatic Hydrocarbons at 423 K ACS Nano Yuting Shen, Shi Su, Wen Zhao, Shaobo Cheng, Tao Xu, Kuibo Yin, Linjang Chen, Longbing He, Yilong Zhou, Hengchang Bi, Shu Wan, Qiubo Zhang, Liang Wang, Zhenhua Ni, Florian Banhart, Gianluigi A. Botton, Feng Ding, Rodney S. Ruoff, Litao Sun 파일
354 The Wet-Oxidation of a Cu(111) Foil Coated by Single Crystal Graphene Advanced Materials (online version issue 2102697) Da Luo, Xiao Wang, Bao-Wen Li, Chongyang Zhu, Ming Huang, Lu Qiu, Meihui Wang, Sunghwan Jin, Minhyeok Kim, Feng Ding, Rodney S. Ruoff 파일