Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 504, Now : 12 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
449 P-Doping a Porous Carbon Host Promotes the Lithium Storage Performance of Red Phosphorus ACS Applied Materials and Interfaces, 15, 9, 11713-11722 Han, Xinyi; Meng, Xiaodong; Chen, Shang; Zhou, Ji; Wang, Manyun; Sun, Longhua; Jia, Yuncan; Peng, Xiaomeng; Mai, Hairong; Zhu, Guangxu; Li, Jingyu; Christopher W. Bielawski; Geng, Jianxin 파일
448 Single-crystal two-dimensional material epitaxy on tailored non-single-crystal substrates Nature Communications,2022,13,1 Li, Xin; Wu, Guilin; Leining Zhang; Huang, Deping; Li, Yunqing; Zhang, Ruiqi; Li, Meng; Zhu, Lin; Guo, Jing; Huang, Tianlin; Shen, Jun; Wei, Xingzhan; Yu, Ka Man; Jichen Dong; Altman, Michael S.; Rodney S. Ruoff; Duan, Yinwu; Yu, Jie; Wang, Zhujun; Huang, 파일
447 LONG-RANGE ORDERED POROUS CARBONS PRODUCED FROM C-60 Nature, 614, 7946, 95-101 Pan, F.; Ni, K.; Xu, T.; Chen, H.; Wang, Y.; Gong, K.; Liu, C.; Li, X.; Lin, M.-L.; Li, S.; Wang, X.; Yan, W.; Yin, W.; Tan, P.-H.; Sun, L.; Yu, D.; Rodney S Ruoff; Zhu, Y. 파일
446 Stabilization of Black Phosphorene by Edge-Selective Adsorption of C60Molecules Journal of Physical Chemistry C,2022,126,5,6874-6879 Yin, Yuling; Feng Ding; Yuan, Qinghong 파일
445 Edge Reconstruction-Dependent Growth Kinetics of MoS2 ACS Nano, 17, 1, 127-136 Jichen Dong; Ding, Degong; Jin, Chuanhong; Liu, Yunqi; Feng Ding 파일