Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 57, Now : 9 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
17 In situ edge engineering in two-dimensional transition metal dichalcogenides Nat. Commun. 9 (2018) 2051 Xiahan Sang, Xufan Li, Wen Zhao, Jichen Dong, Christopher M. Rouleau, David B. Geohegan, Feng Ding, Kai Xiao, and Raymond R. Unocic 파일
16 Vapour–liquid–solid growth of monolayer MoS2 nanoribbons Nat. Mater. 17 (2018) 535 Shisheng Li, Yung-Chang Lin, Wen Zhao, Jing Wu, Zhuo Wang, Zehua Hu, Youde Shen, Dai-Ming Tang, Junyong Wang, Qi Zhang, Hai Zhu, Leiqiang Chu, Weijie Zhao, Chang Liu, Zhipei Sun, Takaaki Taniguchi, Minoru Osada, Wei Chen, Qing-Hua Xu, Andrew Thye Shen Wee 파일
15 Raman Spectral Band Oscillations in Large Graphene Bubbles Phys. Rev. Lett. 120 (2018) 186104 Yuan Huang, Xiao Wang, Xu Zhang, Xianjue Chen, Baowen Li, Bin Wang, Ming Huang, Chongyang Zhu, Xuewei Zhang, Wolfgang S. Bacsa, Feng Ding, and Rodney S. Ruoff 파일
14 Dicyanamide Salts that Adopt Smectic, Columnar, or Bicontinuous Cubic Liquid‐Crystalline Mesophases Chem. Eur. J. 24 (2018) 6399 Geonhui Park, Karel Goossens, Tae Joo Shin, and Christopher W Bielawski 파일
13 How graphene crosses a grain boundary on the catalyst surface during chemical vapour deposition growth Nanoscale 10 (2018) 6878 Jichen Dong, Leining Zhang, Kaili Zhangb, and Feng Ding 파일