Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 57, Now : 10 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
12 Ultralarge elastic deformation of nanoscale diamond Science 360 (2018) 300 Amit Banerjee, Daniel Bernoulli, Hongti Zhang, Muk-Fung Yuen, Jiabin Liu, Jichen Dong, Feng Ding, Jian Lu, Ming Dao, Wenjun Zhang, Yang Lu, and Subra Suresh 파일
11 Thermodynamics and Kinetics of Graphene Growth on Ni(111) and the Origin of Triangular Shaped Graphene Islands J. Phys. Chem. C 122 (2018) 3334 Danxia Wang, Yifan Liu, Deyan Sun, Qinghong Yuan, and Feng Ding 파일
10 Selective growth of two-dimensional phosphorene on catalyst surface Nanoscale 10 (2018) 2255 L. Qiu, J. C. Dong, and F. Ding 파일
9 Graphitization of graphene oxide films under pressure Carbon 132 (2018) 294 Xianjue Chen, Xiaomei Deng, Na Yeon Kim, Yu Wang, Yuan Huang, Li Peng, Ming Huang, Xu Zhang, Xiong Chen, Da Luo, Bin Wang, Xiaozhong Wu, Yufei Ma, Zonghoon Lee, Rodney S. Ruoff 파일
8 Filling the gap between transient and steady shear rheology of aqueous graphene oxide dispersions Rheol. Acta 57 (2018) 293 Francesco Del Giudice, Benjamin V. Cunning, Rodney S. Ruoff, Amy Q. Shen 파일