Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 504, Now : 10 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
459 Why Carbon Nanotubes Grow Journal of the American Chemical Society,2022,144,12,5606-5613 Li Ping Ding; Ben McLean; Ziwei Xu; Xiao Kong; Daniel Hedman ; Lu Qiu; Page, Alister J.; Feng Ding 파일
458 Spiral Growth of Adlayer Graphene Advanced Materials,2022,34,12 Haibin Sun; Xiao Kong; Hyoju Park; Fengning Liu; Zonghoon Lee; Feng Ding 파일
457 Composition and phase engineering of metal chalcogenides and phosphorous chalcogenides Nature Materials,2023,22,4,450-458 Zhou, Jiadong; Zhu, Chao; Zhou, Yao; Jichen Dong; Li, Peiling; Zhang, Zhaowei; Wang, Zhen; Lin, Yung-Chang; Shi, Jia; Zhang, Runwu; Zheng, Yanzhen; Yu, Huimei; Tang, Bijun; Liu, Fucai; Wang, Lin; Liu, Liwei; Liu, Gui-Bin; Hu, Weida; Gao, Yanfeng; Yang, Ha 파일
456 Growth of Boron Nitride Nanotube Over Al-Based Active Catalyst and its Application in Thermal Management SMALL STRUCTURES,2023,4,4 He, Qian; Ding, Liping; Wu, Liyun; Zhou, Zhengyang; Wang, Ying; Xu, Tao; Wang, Nanyang; Zhang, Kai; Wang, Xuebin; Feng Ding; Zhang, Jin; Yao, Yagang 파일
455 Enhancing the hydrogen evolution reaction on MoS2 flakes by cold plasma treatment Electrochemistry Communications,2022,137 Jue Wang; Feng, Xichen; Daniel Hedman; Wu, Xiaohua; Pan, Haiyang; Zhang, Qinfang 파일