Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 516, Now : 5 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
496 Growth of Boron Nitride Nanotube Over Al-Based Active Catalyst and its Application in Thermal Management SMALL STRUCTURES,2023,4,4 He, Qian; Ding, Liping; Wu, Liyun; Zhou, Zhengyang; Wang, Ying; Xu, Tao; Wang, Nanyang; Zhang, Kai; Wang, Xuebin; Feng Ding; Zhang, Jin; Yao, Yagang 파일
495 The Atomic Drill Bit: Precision Controlled Atomic Fabrication of 2D Materials Advanced Materials,2023,35,14 Boebinger, M.G.; Brea, C.; Ding, L.-P.; Misra, S.; Olunloyo, O.; Yu, Y.; Xiao, K.; Lupini, A.R.; Feng Ding; Hu, G.; Ganesh, P.; Jesse, S.; Unocic, R.R. 파일
494 2D fin field-effect transistors integrated with epitaxial high-k gate oxide Nature, 616, 7955, 66-72 Tan, Congwei; Yu, Mengshi; Tang, Junchuan; Gao, Xiaoyin; Yuling Yin; Zhang, Yichi; Wang, Jingyue; Gao, Xinyu; Zhang, Congcong; Zhou, Xuehan; Zheng, Liming; Liu, Hongtao; Jiang, Kaili; Feng Ding; Peng, Hailin 파일
493 High temperature phases of borophene: borophene glass and liquid NANOSCALE HORIZONS, 8, 3, 353-360 Yunjae Park; Yong Wang; Vladislav Gladkikh; Daniel Hedman; Xiao Kong; Feng Ding 파일
492 Theory of sigma bond resonance in flat boron materials Nature Communications, 14, 1 Lu Qiu; Xiuyun Zhang; Xiao Kong; Izaac Mitchell; Yan, Tianying; Kim, Sung Youb; Yakobson, Boris I.; Feng Ding 파일