Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 504, Now : 9 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
464 Importance of kink energy in calculating the formation energy of a graphene edge Physical Review B,2023,107,24 Lee, Wookhee; Daniel Hedman; Dong, Jichen; Zhang, Leining; Zonghoon Lee; Kim, Sung Youb; Feng Ding 파일
463 Growth of high-density single-wall carbon nanotubes with a uniform structure using a CoRu catalyst Carbon,2023,209 Feng Zhang; Zhang, L.; Jiang, H.; Li, X.; Fengning Liu; Ji, Z.-H.; Hou, P.-X.; Guo, S.; Cheng, H.-M.; Kauppinen, E.I.; Liu, C.; Feng Ding 파일
462 Robust growth of two-dimensional metal dichalcogenides and their alloys by active chalcogen monomer supply Nature communications,2022,13,1 Zuo, Yonggang; Liu, Can; Liping Ding; Qiao, Ruixi; Tian, Jinpeng; Liu, Chang; Wang, Qinghe; Xue, Guodong; You, Yilong; Guo, Quanlin; Wang, Jinhuan; Fu, Ying; Liu, Kehai; Zhou, Xu; Hong, Hao; Wu, Muhong; Lu, Xiaobo; Yang, Rong; Zhang, Guangyu; Yu, Dapeng; 파일
461 A Space-Confined Polymerization Templated by Ice Enables Large-Scale Synthesis of Two-Dimensional Polymer Sheets ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION,2023,62,24 Peng, Xiaomeng; Zhang, Jie; Zhou, Ji; Chen, Shang; Jia, Yuncan; Han, Xinyi; Meng, Xiaodong; Christopher W. Bielawski; Geng, Jianxin 파일
460 Probing the Melting Transitions in Phase-Change Superlattices via Thin Film Nanocalorimetry Nano Letters,2023,23,10,4587,4594 Zhao, Jie; Khan, Asir Intisar; Efremov, Mikhail Y.; Ye, Zichao; Wu, Xiangjin; Kangsik Kim; Zonghoon Lee; Wong, H-S Philip; Pop, Eric; Allen, Leslie H. 파일