Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 264, Now : 7 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
234 Kinetic Modulation of Graphene Growth by Fluorine through Spatially Confined Decomposition of Metal Fluorides Nature Chemistry. (2019), 11, 730-736 Can Liu, Xiaozhi Xu, Lu Qiu, Muhong Wu, Ruixi Qiao, Li Wang, Jinhuan Wang, Jingjing Niu, Jing Liang, Xu Zhou, Zhihong Zhang, Mi Peng, Peng Gao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Ding Ma, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Dapeng Yu, Enge Wang, Jie Xiong, Feng Ding, Kaihui 파일
233 Adlayer‐Free Large‐Area Single Crystal Graphene Grown on a Cu(111) Foil Advanced Materials. (2019), 31, 1903615 Da Luo, Meihui Wang, Yunqing Li, Changsik Kim, Ka Man Yu, Yohan Kim, Huijun Han, Mandakini Biswal, Ming Huang, Youngwoo Kwon, Min Goo, Dulce C. Camacho‐Mojica, Haofei Shi, Won Jong Yoo, Michael S. Altman, Hyung‐Joon Shin, Rodney S. Ruoff 파일
232 The Geometry of Hexagonal Boron Nitride Clusters in the Initial Stages of Chemical Vapor Deposition Growth on a Cu(111) Surface Nanoscale. (2019), 11, 13366-13376 Zhong-Qiang Liu, Jichen Dong, Feng Ding 파일
231 Ultra-stiff, Strong, and Highly Thermally Conductive Crystalline Graphitic Films with Mixed Stacking Order Advanced Materials, Vol. 31, Iss. 29 Bin Wang, Benjamin V. Cunning, Na Yeon Kim, Fariborz Kargar, Sun-Young Park, Zhancheng Li, Shalik R. Joshi, Li Peng, Vijayakumar Modepalli, Xianjue Chen, Yongtao Shen, Won Kyung Seong, Youngwoo Kwon, Jeongsu Jang Haofei Shi, Chao Gao, Gun-Ho Kim, Tae Joo 파일
230 Epitaxial Growth of a 100-square-centimetre Single-crystal Hexagonal Boron Nitride Monolayer on Copper Nature, 570, 91-95(2019) Li Wang, Xiaohi Xu, Leining Zhang, Ruixi Qiao, Muhong Wu, Zhichang Wang, Shuai Zhang, Jing Liang, Zhihong Zhang, Zhibin Zhang, Wang Cehn, Xuedong Xie, Junyu Zong, Yuwei Shan, Yi Guo, Marc Willinger, Hui Wu, Qunyang Li, Wenlong Wang, Peng Gao, Shiwei Wu, Y 파일