Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 516, Now : 6 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
491 Tunable growth of one-dimensional graphitic materials: graphene nanoribbons, carbon nanotubes, and nanoribbon/nanotube junctions Scientific Reports, 2023, 13, 1 Lou, Shuo; Lyu, Bosai; Chen, Jiajun; Lu Qiu; Ma, Saiqun; Shen, Peiyue; Zhang, Zhichun; Xie, Yufeng; Liang, Qi; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Feng Ding; Shi, Zhiwen 파일
490 P-Doping a Porous Carbon Host Promotes the Lithium Storage Performance of Red Phosphorus ACS Applied Materials and Interfaces, 15, 9, 11713-11722 Han, Xinyi; Meng, Xiaodong; Chen, Shang; Zhou, Ji; Wang, Manyun; Sun, Longhua; Jia, Yuncan; Peng, Xiaomeng; Mai, Hairong; Zhu, Guangxu; Li, Jingyu; Christopher W. Bielawski; Geng, Jianxin 파일
489 LONG-RANGE ORDERED POROUS CARBONS PRODUCED FROM C-60 Nature, 614, 7946, 95-101 Pan, F.; Ni, K.; Xu, T.; Chen, H.; Wang, Y.; Gong, K.; Liu, C.; Li, X.; Lin, M.-L.; Li, S.; Wang, X.; Yan, W.; Yin, W.; Tan, P.-H.; Sun, L.; Yu, D.; Rodney S Ruoff; Zhu, Y. 파일
488 Edge Reconstruction-Dependent Growth Kinetics of MoS2 ACS Nano, 17, 1, 127-136 Jichen Dong; Ding, Degong; Jin, Chuanhong; Liu, Yunqi; Feng Ding 파일
487 Atomically Thin Synapse Networks on Van Der Waals Photo-Memtransistors ADVANCED MATERIALS, 2023, 35, 4 Gunho Moon; Seok Young Min; Cheolhee Han; Suk-Ho Lee; Heonsu Ahn; Seung-Young Seo; Feng Ding; Kim, Seyoung; Moon-Ho Jo 파일