Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 82, Now : 9 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
42 Enhancing the hydrogen evolution reaction on MoS2 flakes by cold plasma treatment Electrochemistry Communications,2022,137 Jue Wang; Feng, Xichen; Daniel Hedman; Wu, Xiaohua; Pan, Haiyang; Zhang, Qinfang 파일
41 Single-crystal two-dimensional material epitaxy on tailored non-single-crystal substrates Nature Communications,2022,13,1 Li, Xin; Wu, Guilin; Leining Zhang; Huang, Deping; Li, Yunqing; Zhang, Ruiqi; Li, Meng; Zhu, Lin; Guo, Jing; Huang, Tianlin; Shen, Jun; Wei, Xingzhan; Yu, Ka Man; Jichen Dong; Altman, Michael S.; Rodney S. Ruoff; Duan, Yinwu; Yu, Jie; Wang, Zhujun; Huang, 파일
40 Stabilization of Black Phosphorene by Edge-Selective Adsorption of C60Molecules Journal of Physical Chemistry C,2022,126,5,6874-6879 Yin, Yuling; Feng Ding; Yuan, Qinghong 파일
39 Dynamic Tuning of Moiré Superlattice Morphology by Laser Modification ACS Nano,2022,16,5,8172-8180 Wang, Xinyun; Zhao, Yuzhou; Xiao Kong; Zhang, Qi; Ng, Hong Kuan; Lim, Sharon Xiaodai; Zheng, Yue; Wu, Xiao; Watanabe, Kenji; Xu, Qing-Hua; Taniguchi, Takashi; Eda, Goki; Goh, Kuan Eng Johnson; Jin, Song; Loh, Kian Ping; Feng Ding; Sun, Wanxin; Sow, Chorng 파일
38 Structural analysis of hyperbranched polyhydrocarbon synthesized by electrochemical polymerization Polymer Chemistry, 2022, 13, 5309-5315 Sun Hwa Lee, Jae Hong Seo, Eunhye Shin, Se Hun Joo, Onur Buyukcakir, Yi Jiang, Minhyeok Kim, Hyunju Nam, Sang Kyu Kwak, Rodney S. Ruoff. 파일