Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 82, Now : 8 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
47 Single-Atom Catalyst Aggregates: Size-Matching is Critical to Electrocatalytic Performance in Sulfur Cathodes Advanced Science,2022,9 Meng, Xiaodong; Liu, Xing; Fan, Xueying; Chen, Xin; Chen, Shang; Meng, Yongqiang; Wang, Manyun; Zhou, Ji; Hong, Song; Zheng, Lei; Shi, Guosheng; Christopher W. Bielawski; Geng, Jianxin 파일
46 Insights into the Mechanism for Vertical Graphene Growth by Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition ACS Applied Materials and Interfaces Sun, Jie; Rattanasawatesun, Tanupong; Tang, Penghao; Bi, Zhaoxia; Pandit, Santosh; Lam, Lisa; Wasén, Caroline; Erlandsson, Malin; Bokarewa, Maria; Jichen Dong; Feng Ding; Xiong, Fangzhu; Mijakovic, Ivan 파일
45 Robust growth of two-dimensional metal dichalcogenides and their alloys by active chalcogen monomer supply Nature communications,2022,13,1 Zuo, Yonggang; Liu, Can; Liping Ding; Qiao, Ruixi; Tian, Jinpeng; Liu, Chang; Wang, Qinghe; Xue, Guodong; You, Yilong; Guo, Quanlin; Wang, Jinhuan; Fu, Ying; Liu, Kehai; Zhou, Xu; Hong, Hao; Wu, Muhong; Lu, Xiaobo; Yang, Rong; Zhang, Guangyu; Yu, Dapeng; 파일
44 Why Carbon Nanotubes Grow Journal of the American Chemical Society,2022,144,12,5606-5613 Li Ping Ding; Ben McLean; Ziwei Xu; Xiao Kong; Daniel Hedman ; Lu Qiu; Page, Alister J.; Feng Ding 파일
43 Spiral Growth of Adlayer Graphene Advanced Materials,2022,34,12 Haibin Sun; Xiao Kong; Hyoju Park; Fengning Liu; Zonghoon Lee; Feng Ding 파일