Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 18, Now : 2 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
13 A Space-Confined Polymerization Templated by Ice Enables Large-Scale Synthesis of Two-Dimensional Polymer Sheets ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION,2023,62,24 Peng, Xiaomeng; Zhang, Jie; Zhou, Ji; Chen, Shang; Jia, Yuncan; Han, Xinyi; Meng, Xiaodong; Christopher W. Bielawski; Geng, Jianxin 파일
12 Probing the Melting Transitions in Phase-Change Superlattices via Thin Film Nanocalorimetry Nano Letters,2023,23,10,4587,4594 Zhao, Jie; Khan, Asir Intisar; Efremov, Mikhail Y.; Ye, Zichao; Wu, Xiangjin; Kangsik Kim; Zonghoon Lee; Wong, H-S Philip; Pop, Eric; Allen, Leslie H. 파일
11 Composition and phase engineering of metal chalcogenides and phosphorous chalcogenides Nature Materials,2023,22,4,450-458 Zhou, Jiadong; Zhu, Chao; Zhou, Yao; Jichen Dong; Li, Peiling; Zhang, Zhaowei; Wang, Zhen; Lin, Yung-Chang; Shi, Jia; Zhang, Runwu; Zheng, Yanzhen; Yu, Huimei; Tang, Bijun; Liu, Fucai; Wang, Lin; Liu, Liwei; Liu, Gui-Bin; Hu, Weida; Gao, Yanfeng; Yang, Ha 파일
10 Growth of Boron Nitride Nanotube Over Al-Based Active Catalyst and its Application in Thermal Management SMALL STRUCTURES,2023,4,4 He, Qian; Ding, Liping; Wu, Liyun; Zhou, Zhengyang; Wang, Ying; Xu, Tao; Wang, Nanyang; Zhang, Kai; Wang, Xuebin; Feng Ding; Zhang, Jin; Yao, Yagang 파일
9 The Atomic Drill Bit: Precision Controlled Atomic Fabrication of 2D Materials Advanced Materials,2023,35,14 Boebinger, M.G.; Brea, C.; Ding, L.-P.; Misra, S.; Olunloyo, O.; Yu, Y.; Xiao, K.; Lupini, A.R.; Feng Ding; Hu, G.; Ganesh, P.; Jesse, S.; Unocic, R.R. 파일