Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 69, Now : 8 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
34 Size-Dependent Chemomechanical Failure of Sulfide Solid Electrolyte Particles during Electrochemical Reaction with Lithium Nano Letters. 22, 1, 411-418 Zhao, Jun; Zhao, Chao; Zhu, Jianping; Liu, Xiangsi; Yao, Jingming; Wang, Bo; Dai, Qiushi; Wang, Zaifa; Chen, Jingzhao; Jia, Peng; Li, Yanshuai; Harris, Stephen J.; Yang, Yong; Tang, Yongfu; Zhang, Liqiang; Feng Ding; Huang, Jianyu 파일
33 Poly(carbyne)s via reductive C1 polymerization Polymer International. 2021, 01, 70, 34-40 Collin R Cahoon; Karel Goossens; Christopher W Bielawski 파일
32 X-ray photoelectron spectroscopy investigation of the valence band offset at beryllium oxide-diamond interfaces DIAMOND AND RELATED MATERIALS. 2021, 01, 111, Donghyi Koh; Todd W. Hudnall; Christopher W. Bielawski; Sanjay K. Banerjee; Justin Brockman; Markus Kuhn; Sean W. King 파일
31 Dual-coupling-guided epitaxial growth of wafer-scale single-crystal WS2 monolayer on vicinal a-plane sapphire Nature Nanotechnology. 2021, 01, 17, 33-38 Wang, Jinhuan; Xu, Xiaozhi; Ting Cheng; Gu, Lehua; Qiao, Ruixi; Liang, Zhihua; Ding, Dongdong; Hong, Hao; Zheng, Peiming; Zhang, Zhibin; Zhang, Zhihong; Zhang, Shuai; Cui, Guoliang; Chang, Chao; Huang, Chen; Qi, Jiajie; Liang, Jing; Liu, Can; Zuo, Yonggan 파일
30 Synthesis of Large-Area Single-Crystal Graphene TRENDS IN CHEMISTRY. 2021, 01, 3, 1, 15-33 Meihui Wang; Da Luo; Bin Wang; Rodney S. Ruoff 파일