Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 82, Now : 16 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
7 Liquid-phase water isotope separation using graphene-oxide membranes Carbon. 2022, 186, 344-354 Karin Ching, Andy Baker, Ryoji Tanaka, Tingwen Zhao, Zhen Su, Rodney S. Ruoff, Chuan Zhao, Xianjue Chen 파일
6 Dissolving Diamond: Kinetics of the Dissolution of (100) and (110) Single Crystals in Nickel and Cobalt Films Chemistry of Materials. 2022, 34, 6, 2599-2611. Yunqing Li, Yongchul Kim, Pavel V. Bakharev, Won Kyung Seong, Chohee Hyun, Dulce C. Camacho-Mojica, Liyuan Zhang, Benjamin V. Cunning, Tae Joo Shin, Geunsik Lee, and Rodney S. Ruoff 파일
5 Low temperature growth of Beryllium Oxide thin films prepared via plasma enhanced atomic layer deposition Applied Surface Science. 2022, 572, 151405 Yoonseo Jang, Dohwan Jung, Prakash R. Sultane, Eric S. Larsen, Christopher W. Bielawski, Jungwoo Oh 파일
4 Encoding Enantiomeric Molecular Chiralities on Graphene Basal Planes Angewandte Chemie. 2022. 13, 15, e202117815 Yongqiang Meng, Jingbiao Fan, Meihui Wang, Wenbin Gong, Jinping Zhang, Junpeng Ma, Hongyu Mi, Yan Huang, Shu Yang, Rodney S. Ruoff, Jianxin Geng 파일
3 Electromagnetic properties of graphene aerogels made by freeze-casting Chemical Engineering Journal. 2022, 428, 131337 Le Quan, Chunhui Wang, Yali Xu, Jinlin Qiu, Hanyang Zhang, Benjamin Cunning, Ming Huang, Huijie Wei, Won Kyung Seong, Jaehong Seo, Hua Wang, Faxian Qin, Jinfeng Zhu, Hua-Xin Peng, Rodney S. Ruoff 파일