Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 70, Now : 7 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
40 Ultra-stiff, Strong, and Highly Thermally Conductive Crystalline Graphitic Films with Mixed Stacking Order Advanced Materials, Vol. 31, Iss. 29 Bin Wang, Benjamin V. Cunning, Na Yeon Kim, Fariborz Kargar, Sun-Young Park, Zhancheng Li, Shalik R. Joshi, Li Peng, Vijayakumar Modepalli, Xianjue Chen, Yongtao Shen, Won Kyung Seong, Youngwoo Kwon, Jeongsu Jang Haofei Shi, Chao Gao, Gun-Ho Kim, Tae Joo 파일
39 Epitaxial Growth of a 100-square-centimetre Single-crystal Hexagonal Boron Nitride Monolayer on Copper Nature, 570, 91-95(2019) Li Wang, Xiaohi Xu, Leining Zhang, Ruixi Qiao, Muhong Wu, Zhichang Wang, Shuai Zhang, Jing Liang, Zhihong Zhang, Zhibin Zhang, Wang Cehn, Xuedong Xie, Junyu Zong, Yuwei Shan, Yi Guo, Marc Willinger, Hui Wu, Qunyang Li, Wenlong Wang, Peng Gao, Shiwei Wu, Y 파일
38 Small Transition-Metal Dichalcogenide Nanostructures Down to Subnanometer by Two-dimensional Material Origami Physical Review Materials, Vol. 3, Iss. 5 Wen Zhao, Xibiao Ren, Bo Wang, Chuanhong Jin, Wenhui Duan, Feng Ding 파일
37 Oxygen Atom Transfer: A Mild and Efficient Method for Generating Iminyl Radicals Chemical Communication, Issue. 49 Youngsuk Kim, Christopher W Bielaswki, Eunsung Lee 파일
36 Redox- and light-switchable N-heterocyclic Carbenes: a ‘‘soup-to-nuts’’ course on contemporary structure–activity relationships Chemical Communications, 2019, 55, 4451 Yeonkyeong Ryu, Guillermo Ahumada, Christopher W Bielawski 파일