Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 44, Now : 6 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
19 Two-Dimensional Materials for Beyond-Lithium-Ion Batteries ADVANCED ENERGY MATERIALS (2016.06) 1600025 Lele Peng, Guihua Yu, Yue Zhu, Dahong Chen, Rodney S. Ruoff 파일
18 Rapid Thermal Decomposition of Confined Graphene Oxide Films in Air CARBON (2016.05) p.71-76 Xianjue Chen, Rodney S. Ruoff, Dongli Meng, Bin Wang, Bao-Wen Li, Wei Li, Christopher W Bielawski 파일
17 Creating Pores on Graphene Platelets by Low-Temperature KOH Activation for Enhanced Electrochemical Performance SMALL (2016.05) p.2376-2384 Shuilin Wu, Yanwu Zhu, Guanxiong Chen, Na Yeon Kim, Kun Ni, Wencong Zeng, Yuan Zhao, Zhuchen Tao, Hengxing Ji, Zonghoon Lee 파일
16 Controlled Growth of Well-Defined Conjugated Polymers from the Surfaces of Multiwalled Carbon Nanotubes: Photoresponse Enhancement via Charge Separation ACS NANO (2016.05) p.5189-5198 Wenpeng Hou, Jianxin Geng, Ning-Jiu Zhao, Dongli Meng, Jing Tang, Yi Zeng, Yu Wu, Yangziwan Weng, Chungui Cheng, Xiulai Xu, Yi Li, Jian-Ping Zhang, Yong Huang, Christopher W Bielawski 파일
15 Wafer-Scale and Wrinkle-Free Epitaxial Growth of Single-Orientated Multilayer Hexagonal Boron Nitride on Sapphire NANO LETTERS (2016.05) p.3360-3366 A-Rang Jang, Hyunseob Lim, Hyeon Suk Shin, Seokmo Hong, Chohee Hyun, Seong In Yoon, Gwangwoo Kim, Hu Young Jeong, Tae Joo Shin, Sung O. Park, Kester Wong, Sang Kyu Kwak, Noejung Park, Kwangnam Yu, Eunjip Choi, Artem Mishchenko, Freddie Withers, Kostya S. 파일