Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 182, Now : 9 page
Outcomes 게시판
No. Subject Link
142 Graphitization of graphene oxide films under pressure Carbon 132 (2018) 294 Xianjue Chen, Xiaomei Deng, Na Yeon Kim, Yu Wang, Yuan Huang, Li Peng, Ming Huang, Xu Zhang, Xiong Chen, Da Luo, Bin Wang, Xiaozhong Wu, Yufei Ma, Zonghoon Lee, Rodney S. Ruoff 파일
141 Filling the gap between transient and steady shear rheology of aqueous graphene oxide dispersions Rheol. Acta 57 (2018) 293 Francesco Del Giudice, Benjamin V. Cunning, Rodney S. Ruoff, Amy Q. Shen 파일
140 Folding Graphene Film Yields High Areal Energy Storage in Lithium-Ion Batteries ACS Nano 12 (2018) 1739 Bin Wang, Jaegeon Ryu, Sungho Cho, Gyujin Song, Dongki Hong, Chihyun Hwang, Xiong Chen, Bo Wang, Wei Li, Hyun-Kon Song, Soojin Park, and Rodney S. Ruoff 파일
139 Structural Directed Growth of Ultrathin Parallel Birnessite on β-MnO2 for High-Performance Asymmetric Supercapacitors ACS Nano 12 (2018) 1033 Shijin Zhu, Li Li, Jiabin Liu, Hongtao Wang, Tian Wang, Yuxin Zhang, Lili Zhang, Rodney S. Ruoff, and Fan Dong 파일
138 Mass production and industrial applications of graphene materials Nat. Sci. Rev. 5 (2018) 90 Yanwu Zhu, Hengxing Ji, Hui-Ming Cheng, Rodney S Ruoff 파일