Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 182, Now : 4 page
Outcomes 게시판
No. Subject Link
167 In Situ Assembly of 2D Conductive Vanadium Disulfide with Graphene as a High-Sulfur-Loading Host for Lithium-Sulfur Batteries Advanced Energy Materials DOI: 10.1002/aenm.201800201 Xingyu Zhu, Wen Zhao, Yingze Song, Qiucheng Li, Feng Ding, Jingyu Sun, Li Zhang, Zhongfan Liu 파일
166 Ultrathin Graphdiyne Film on Graphene through Solution-phase van der Waals Epitaxy Science Advances 2018;4:eaat6378 Xin Gao, Yihan Zhu, Ding Yi, Jingyuan Zhou, Shishu Zhang, Chen Yin, Feng Ding, Shuqing Zhang, Xiaohui Yi, Jichen Wang, Lianming Tong, Yu Han, Zhongfan Liu, Jin Zhang 파일
165 Camphor-Enabled Transfer and Mechanical Testing of Centimeter-Scale Ultrathin Films Advanced Materials. 2018, 30, 1800888, DOI: 10.1002/adma.201800888 Bin Wang, Da Luo, Zhanching Li, Youngwoo Kwon, Meihui Wang, Min Goo, Sunghwan Jin, Ming Huang, Yongtao Shen, Haofei Shi, Feng Ding, Rodney S. Ruoff 파일
164 Chirality-controlled Synthesis of Single-walled Carbon Nanotubes—From Mechanistic Studies Toward Experimental Realization Materials Today Xiao Wang, Maoshuai He, Feng Ding 파일
163 Highly Oriented Monolayer Graphene Grown on a Cu/Ni(111) Alloy Foil ACS NANO 2018, 12, 6117-6127, DOI: 10.1021/acsnano8b02444 Ming Huang, Mandakini Biswal, Hyo Ju Pakr, Sunghwan Jin, Deshun Qu, Seokmo Hong, Zhili Zhu, Lu Qiu, Da Luo, Xiaochi Liu, Zheng Yang, Zhongliu Liu, Yuan Huang, Hyunseob Lim, Won Jong Yoo, Feng Ding, Yeliang Wang, Zhonghoon Lee, Rodney S. Ruoff 파일