Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 179, Now : 3 page
Outcomes 게시판
No. Subject Link
169 In Situ Atomic-Scale Observation of Surface-Tension-Induced Structural Transformation of Ag-NiPx Core−Shell Nanocrystals ACS NANO 2018, 12, 7197-7205, DOI: 10.1021/acsnano.8b03106 Xing Huang, Zhongqiang Liu, Marie-Mathilde Millet, Jichen Dong, Milivoj Plodine, Feng Ding, Robert Schlogl, Marc-Georg Willinger 파일
168 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/admi.201800255 Advanced Materials Interfaces DOI: 10.1002/admi.201800255 Zhu-Jun Wang, Feng Ding, Gyula Eres, Markus Antonietti, Robert Schloegl, Marc Georg Willinger 파일
167 In Situ Assembly of 2D Conductive Vanadium Disulfide with Graphene as a High-Sulfur-Loading Host for Lithium-Sulfur Batteries Advanced Energy Materials DOI: 10.1002/aenm.201800201 Xingyu Zhu, Wen Zhao, Yingze Song, Qiucheng Li, Feng Ding, Jingyu Sun, Li Zhang, Zhongfan Liu 파일
166 Ultrathin Graphdiyne Film on Graphene through Solution-phase van der Waals Epitaxy Science Advances 2018;4:eaat6378 Xin Gao, Yihan Zhu, Ding Yi, Jingyuan Zhou, Shishu Zhang, Chen Yin, Feng Ding, Shuqing Zhang, Xiaohui Yi, Jichen Wang, Lianming Tong, Yu Han, Zhongfan Liu, Jin Zhang 파일
165 Camphor-Enabled Transfer and Mechanical Testing of Centimeter-Scale Ultrathin Films Advanced Materials. 2018, 30, 1800888, DOI: 10.1002/adma.201800888 Bin Wang, Da Luo, Zhanching Li, Youngwoo Kwon, Meihui Wang, Min Goo, Sunghwan Jin, Ming Huang, Yongtao Shen, Haofei Shi, Feng Ding, Rodney S. Ruoff 파일