Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 350, Now : 2 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
345 Graphene oxide aerogel ‘ink’ at room temperature, and ordered structures by freeze casting Carbon. 2021, 183, 620-627 Chunhui Wang, Ming Huang, Rodney S. Ruoff
344 Sub-4 nm Nanodiamonds from Graphene-Oxide and Nitrated Polycyclic Aromatic Hydrocarbons at 423 K ACS Nano Yuting Shen, Shi Su, Wen Zhao, Shaobo Cheng, Tao Xu, Kuibo Yin, Linjang Chen, Longbing He, Yilong Zhou, Hengchang Bi, Shu Wan, Qiubo Zhang, Liang Wang, Zhenhua Ni, Florian Banhart, Gianluigi A. Botton, Feng Ding, Rodney S. Ruoff, Litao Sun 파일
343 The Wet-Oxidation of a Cu(111) Foil Coated by Single Crystal Graphene Advanced Materials (online version issue 2102697) Da Luo, Xiao Wang, Bao-Wen Li, Chongyang Zhu, Ming Huang, Lu Qiu, Meihui Wang, Sunghwan Jin, Minhyeok Kim, Feng Ding, Rodney S. Ruoff 파일
342 Atomic Arrangements of Graphene-like ZnO Nanomaterials. 2021, 11(7), 1833 Jong Chan Yoon, Zonghoon Lee, Gyeong Hee Ryu 파일
341 Ring Opening Metathesis Polymerization of Cyclic Allenes Macromolecules. 2021, 54, 13, 6135-6143 Geonhui Park, Christopher W Bielawski 파일